2024. július. 19., péntek - Emília
Közösségi fejlesztés Csokonyavisontán
Közösségi fejlesztés Csokonyavisontán Pályázat azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00073 A kedvezményezett neve: Csokonyavisonta Község Önkormányzata A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi fejlesztés Csokonyavisontán A szerződött támogatás összege: 121 712 500,- Ft A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31. A projekt tartalmának részletes bemutatása: A fejlesztés Csokonyavisonta Község belterületén, a Xantus János utca 45.sz. (HRSZ:450) alatti volt Széchenyi-kastély épületében és a 82/3 HRSZ-on található Központi Park területén, illetve a területhez közvetlenül kapcsolódó 84-es HRSZ-on lévő parkolókat érintve kerül megvalósításra. A projektünk célja Csokonyavisonta Község Önkormányzata tulajdonában lévő volt Széchenyi-kastély épületének részbeni akadálymentesítése, mely magában foglalja a Gondozási Központ Idősek Otthonát, a Csokonyavisontai Főzőkonyhát, illetve a könyvtárat és rendezvénytermet is. Valamint cél a 82/3 HRSZ-on lévő Központi Park fejlesztése, a teljes terület közösségi funkciók ellátására történő alkalmassá tétele, a zöldfelület növényállományának növelésével, új játszótéri eszközökkel, szabadtéri tornapályával, okospaddal és szabadtéri bútorokkal való bővítése, térburkolat megújításával, napelemes világítótestekkel felszerelése, illetve a területhez kapcsolódóan a 84-es HRSZ-on található parkolók felújítása. A fejlesztés célja infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely hozzájárul a lakosság és főként a fiatalok helyben maradásához, hiszen az életminőséget javító települési szolgáltatás lesz elérhető Csokonyavisontán, egyúttal a község általános környezeti állapotát is javítják. A fejlesztés megvalósítása a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújításával történik, a tervezett beavatkozásokat követően a létesítmény alkalmassá válik a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálják, a települési zöld környezet fejlesztésével, ezek gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá. Az igényfelmérés alapján minden korosztály részéről felmerülő szabadidős, sportolási, kül- és beltéri fejlesztési igény megjelenik a kidolgozásra kerülő projektben. A fejlesztés célcsoportja a teljes települési lakosság, akik korosztálytól és a terület használatának motivációjától függetlenül (szabadidős tevékenység, sportolás, kulturális események stb.) mind igénybe vehetik a park felújítás utáni szolgáltatásait, jelenleg ugyanis a járdák, parkok nem akadálymentesítettek a községben. A projekt másik helyszínén, a Kastély épületében a felső szintre történő akadálymentes feljutás biztosításának során a fogyatékkal élők, illetve az épület alsó szintjén működő Idősek otthona lakói számára is biztosított lesz a Könyvtár használata, illetve az ott megrendezésre kerülő programokon a részvétel (pl. felolvasó estek, író-olvasó találkozók). A projekt a fenntartható fejlődés helyi feltételeit biztosítja a park zöldfelület korszerűsítésével, az ezáltal nyújtott közösségi szolgáltatásokkal közvetlenül hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A projekt együtt kezeli a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a környezet kulturált fejlesztését a települési szolgáltatások elérhetőségét, a települési klíma javítását. A fejlesztés során előírt mértékű és tartalmú akadálymentesítést megvalósítjuk, az OTÉK előírásait figyelembe vesszük. A fejlesztés megvalósítására Csokonyavisonta Község Önkormányzata 121,71 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében.
Hirdetmény szúnyoggyérítésről
TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja: 2024. július 17. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024. július 18-19. napjai, ugyanebben az időben. Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket. Csokonyavisonta, 2024. július 15. Harasztia Attila sk.
HIRDETMÉNY
H I R D E T M É N Y Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (7555 Csokonyavisonta, Széchenyi utca 3.) 2024. július 1. napján, hétfőn AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Hirdetmény szúnyoggyérítésről
TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén, földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja:2024. június 26. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024. június 27-28. napjai, ugyanebben az időben. Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket. Csokonyavisonta, 2024. június 20. Harasztia Attila sk. polgármester
VÁLASZTÁS 2024.
A 2024. június 9-re kitűzött választással kapcsolatos információk honlap bal oldalán ÖNKORMÁNYZAT -> HIRDETMÉNYEK-> VÁLASZTÁS 2024. menüpontban megtalálhatóak.
Nyílttéri ÉGETÉSRŐL tájékoztató
T á j é k o z t a t o m a település lakosságát, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanok gondozásáról, tisztántartásáról szóló 8/2014. (V.6.) önkormányzati rendeletével szabályozta többek között az avar és kerti hulladékok belterületen történő nyílttéri égetését. A szabályozás értelmében - az égetésre csak 800 és 1600 óra közötti időszakban kerülhet sor, továbbá - nem égethető kerti hulladék vasárnap és ünnepnapokon, illetve tűzgyújtási tilalom idején. A rendelet teljes egészében elolvasható a Hivatal hirdetőtábláján (Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3.) vagy az önkormányzat honlapján (www.csokonyavisonta.hu). Az adott napra vonatkozó tűzgyújtási tilalomról kérem a Katasztrófavédelem honlapján tájékozódjanak, ami az alábbi linken érhető el: https://www.katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep Csokonyavisonta, 2023. 07. 11. Balla Róbert sk. jegyző
Helyi adó rendelet változása
H I R D E T M É N Y Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2022 (XI.25) számú a helyi adókról szóló rendeletével bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját 2023.01.01. napjától, melynek összege 6000Ft/év/lakás. Az építményadó a falusi övezetben lakás vagy lakás céljáró szolgáló építmények tekintetében megszűnik. Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének ide vonatkozó szabályai: 2. Magánszemélyek kommunális adója 3. § Az adó mértéke: a) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után 6.000 Ft, b) lakás után 6.000 Ft. Tájékoztatom továbbá a vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2022 (XI.25) számú a helyi adókról szóló rendeletével (továbbiakban: Ör.) 2023.01.01. napjától bevezeti az iparűzési adót, melynek évi mértéke az adóalap 1%-a. Az Ör. 5. §. (3) bekezdése alapján a személyenként és vendégéjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó mértéke 2023.01.01. napjától 500 Ft-ra módosult Csokonyavisonta, 2022.12.08. Balla Róbert s.k. címzetes főjegyző
Átmeneti elérhetőség : +36 70 339 2426
--- Az Önkormányzat Hivatala átmenetileg a +36-70/339-24-26 telefonszámon érhető el. ---
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése

"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése című"
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázatból 36 550 326 Ft épült piac átadásra került.

Pályáztunk a Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító programra

Projektinformációk >>

Csokonyavisontán és Rinyaújlakon napjainkban az ivóvíz vas, mangán, arzén és ammónium-ion tartalma haladja meg a határértékeket. E helyzet megoldására a helyi vízműtelepen lecserélik a mára elavult ivóvízkezelő berendezéseket, miközben a hálózat egy részén rekonstrukciós munkálatok is megvalósulnak majd. 

Igazi férfimunka a "Daróczy Virtuson"
Teljesítette a Paks és Kalocsa közötti 15 km-es távot Hosszú Sándor csokonyavisontai veterán úszó. Az 1886-óta megrendezett dunai úszáson a virtuskodók önmagukkal, és az élő folyam által állított nehézségekkel néztek szembe. A 65 éves sportoló egy etapban, pihenés nélkül teljesítette a távot.
 
Eredményéhez gratulálunk, sok sikert a további viadalokhoz!
 
ATM a Thermálfürdőn

ATM-en keresztüli készpénzfelvételi lehetőség a Thermálfürdőn Csokonyavisontán

ATM pénzkiadó automatát helyeztek üzembe a csokonyavisontai Thermálfürdő Kft. központi épületében. 
A takarékszövetkezet pénzkiadó automatájának leállása óta folyamatosan érkeztek a lakossági megkeresések, igények egy ilyen készülék üzembe helyeztetésére Csokonyavisonta területén. Az Önkormányzat, és a Thermálfürdő Kft vezetése megfeszített munkával dolgozott a probléma orvoslásán. Az üzemeltetést végző cég biztonsági és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve döntött a Thermálfürdő Kft. területe mellett. 

A bankjegykiadó automata bankfüggetlen, és a Thermálfürdő Kft. nyitvatartási idejében érhető el, azaz 08.00-20.00. között.

 

É r t e s í t é s

Értesítem a lakosságot, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának számlaszámai 2015. március 2. napjától megváltoztak.

Megnevezés Számlaszám
Költségvetési elszámolási számla 11743057-15397225
Gépjárműadó 11743057-15397225-08970000
Építményadó 11743057-15397225-02440000
Telekadó 11743057-15397225-02510000
Idegenforgalmi adó (kurtaxa) 11743057-15397225-03090000
Államigazgatási illeték 11743057-15397225-03470000
Egyéb bevételek 11743057-15397225-08800000

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Iparűzési adó számlaszám: 11743057-15397225-03540000

Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt számlaszámokról kérem érdeklődjön.

Csokonyavisonta, 2015. március 5.

Balla Róbert
címzetes főjegyző